Profil

 
Conatus Software er en lille web software udviklingsvirksomhed, der i beskedne rammer producerer løsninger i høj kvalitet for virksomhedens kunder.

De forholdsvis få fastansatte medarbejdere er medvirkende til at holde virksomhedens basisomkostninger på det lavest mulige niveau, hvilket kommer kunderne direkte til gode i form af virksomhedens prispolitik.

For alligevel at have både fysisk og intellektuel kapacitet til større opgaver, suppleres staben efter behov med dygtige konsulenter med den nødvendige ekspertise. Konsulenterne rekvireres fra et omfattende netværk af dygtige konsulenter.

Med mange års erfaring fra forskellige områder af både det private erhvervsliv og det offentlige, er virksomhedens medarbejdere i stand til skabe sig ’det store overblik’ og udnytte dette i de løsninger der konstrueres for virksomhedens kunder.

Den højeste moral og samarbejde gennem en åben og ærlig dialog er både overfor virksomhedens kunder og blandt medarbejderne internt i virksomheden en absolut forudsætning for virksomhedens aktiviteter.

 

Løsningsområder


 • Administration indenfor det
       offentlige og det private erhvervsliv


 • Borgervendte offentlige service-
       systemer


 • Spørgeskema undersøgelser


 • Netbutikker


 • Standard hjemmesider


 • Specialsystemer


 •