Support

 
Vi tilbyder som udgangspunkt support via e-mail med aftalte frister for påbegyndelse af problemløsning.

Denne form er valgt med henblik på størst mulig reduktion af omkostninger til support for såvel kunden som Conatus Software. Såfremt en problemløsning kræver dialog, kontakter Conatus Software kunden pr telefon og møder om nødvendigt op hos kunden med henblik på løsning af et opstået problem.

Ved helt specielle supportbehov kan andre modeller aftales.


Løsningsområder


 • Administration indenfor det
       offentlige og det private erhvervsliv


 • Borgervendte offentlige service-
       systemer


 • Spørgeskema undersøgelser


 • Netbutikker


 • Standard hjemmesider


 • Specialsystemer


 •