Løsninger

 
Conatus Software er eksperter i design, konstruktion, implementering og drift af web baserede IT løsninger indenfor såvel det offentlige som indenfor det private erhvervsliv. En konkret vurdering afgør i hvert enkelt tilfælde, om vi har eller kan erhverve os den fornødne ekspertise som den afgørende forudsætning for, at vi påtager os en given opgave.

Vi arbejder som udgangspunkt ved anvendelse af open source produkterne PHP, MySQL og Apache i såvel Windows som Linux miljøer. Vi anvender autoriserede samarbejdspartnere, når der i løsningerne indgår netbaseret betaling ved anvendelse af betalingskort og bankoverførsel.

Vi ser desuden gerne, at de løsninger vi udvikler gøres alment tilgængelige som open source men anerkender, at kunden her har det afgørende ord.


Løsningsområder


 • Administration indenfor det
       offentlige og det private erhvervsliv


 • Borgervendte offentlige service-
       systemer


 • Spørgeskema undersøgelser


 • Netbutikker


 • Standard hjemmesider


 • Specialsystemer


 •